ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ

                                  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΟΥ
Δημοτική Κοινότητα Άδελε
Δημοτική Κοινότητα Αμνάτου
Δημοτική Κοινότητα Αρχαίας Ελεύθερνας (Πρινέ)
Δημοτική Κοινότητα Ελευθέρνης
Δημοτική Κοινότητα Έρφων
Δημοτική Κοινότητα Κυριάννας
Δημοτική Κοινότητα Μέσης
Δημοτική Κοινότητα Παγκαλοχωρίου
Δημοτική Κοινότητα Πηγής
Δημοτική Κοινότητα Πρίνου
Δημοτική Κοινότητα Σκουλουφίων
Δημοτική Κοινότητα Χαμαλευρίου
Δημοτική Κοινότητα Χαρκίων

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΠΠΑΙΩΝ
Δημοτική Κοινότητα Αργυρουπόλεως
Δημοτική Κοινότητα Αρχοντικής
Δημοτική Κοινότητα Βιλανδρέδου
Δημοτική Κοινότητα Επισκοπής
Δημοτική Κοινότητα Καρωτής
Δημοτική Κοινότητα Κάτω Πόρου
Δημοτική Κοινότητα Κούφης
Δημοτική Κοινότητα Μυριοκεφάλων

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ
Δημοτική Κοινότητα Ατσιποπούλου
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου
Δημοτική Κοινότητα Άνω Βαλσαμονέρου
Δημοτική Κοινότητα Γερανίου
Δημοτική Κοινότητα Γωνιάς
Δημοτική Κοινότητα Ζουριδίου
Δημοτική Κοινότητα Καλονύκτου
Δημοτική Κοινότητα Κάτω Βαλσαμονέρου
Δημοτική Κοινότητα Μαλακίων
Δημοτική Κοινότητα Μούντρου
Δημοτική Κοινότητα Πρινέ
Δημοτική Κοινότητα Ρουστίκων
Δημοτική Κοινότητα Σαϊτουρών
Δημοτική Κοινότητα Φραντζεσκιανών Μετοχίων

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Δημοτική Κοινότητα Ρεθύμνης
Δημοτική Κοινότητα Αρμένων
Δημοτική Κοινότητα Γουλεδιανών
Δημοτική Κοινότητα Καρές
Δημοτική Κοινότητα Καστέλλου
Δημοτική Κοινότητα Κούμων
Δημοτική Κοινότητα Μαρουλά
Δημοτική Κοινότητα Όρους
Δημοτική Κοινότητα Πρασιών
Δημοτική Κοινότητα Ρουσσοσπιτίου
Δημοτική Κοινότητα Σελλίου
Δημοτική Κοινότητα Χρομοναστηρίου

© Copyright 2023 - All Rights Reserved